Artikkel i KPK: Cathinka Guldberg for barn

– Historien om Cathinka Guldberg kan være en inspirasjon for barn og unge i dag, sier Eldrid Oftestad som har skrevet bok om Guldberg – beregnet på unge lesere.

Av Ole Andreas Husøy, KPK 3. september 2013

Oftestad_Eldrid

 

– Jeg ble spurt av IKO-Forlaget om å skrive en biografi for barn om en kjent kristen person, til forlagets bokserie «SPOR – fortellinger om mennesker som vandrer i Jesu fotspor», forteller Oftestad.

Hun valgte å skrive om Cathinka Guldberg (1840-1919): – Jeg visste at hun var grunnlegger av Diakonissehuset i Oslo, at hun grunnla sykepleierutdanningen i Norge og at hun må ha vært en tøff kvinne. Avisa VG hadde henne på sin liste over de 100 mest betydningsfulle personene i Norge opp gjennom tidene, da avisa presenterte en slik liste i forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven. Cathinka Guldberg er mest kjent for at hun grunnla det som i dag heter Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun var den første norske borger som ble utdannet sykepleier, og hun var den første norske diakonisse.

Sosial samvittighet

Oftestads bok tar for seg Cathinka Guldbergs liv fra hun var åtte år og fram til hun var 28, da hun startet diakonisseutdanningen i Norge. Et mål med boka har vært å få fram hva som førte Cathinka Guldberg inn i de pioneroppgavene hun tok på seg.

– En utfordring i denne sammenhengen er at det er skrevet lite om hennes oppvekst. Moren hennes døde da Cathinka var 14 år, og som eldste datter måtte hun overta mye av ansvaret i hjemmet, sier Oftestad.

Cathinkas trang til å gjøre noe for andre og drive omsorg ble vekket i barneårene da hun sammen med moren besøkte fattigstrøkene øst i Kristiania. Av sin far, som både var avismann og prest, ble hun orientert mot verden og strømninger i tiden, og hun ble interessert i språk. Samtidig ergret Cathinka seg over de stengslene og begrensningene hun møtte fordi hun var jente.

Inspirerende historie 

I 1866 reiste Cathinka til diakonisseanstalten Kaiserswerth i Tyskland, den samme institusjonen der Florence Nightingale tidligere hadde vært elev. Under utdanningen tjenestegjorde hun ved feltlasaretter i Dresden og Berlin under den tysk-østerrikske krig, og ved et feltsykehus i Alexandria i Egypt. Mens hun var i Tyskland, fikk hun spørsmål om å komme hjem til Norge og bli forstanderinne og grunnlegger av en diakonisseutdanning her i landet. Diakonisseanstalten, senere Diakonissehuset, startet virksomheten i november 1868 og var i 22 år landets eneste sykepleierutdanning. Guldberg var forstanderinne fram til hun døde i 1919. Hun var den første kvinne som ble ridder av St. Olavs Orden.

– Jeg tror historien om Cathinka Guldberg kan inspirere barn og unge i dag. At man ikke alltid trenger å følge forventningene fra samfunnet og omgivelsene. Cathinka fulgte sin egen vei og ble banebrytende, sier Eldrid Oftestad.

Papirbokens død lar fortsatt vente på seg

– Det er jo nesten ironisk at mange bloggere etter å ha holdt på noen år ønsker å få publisert tekstene sine i bokform. Og da på papir, selvfølgelig.

Det sier Svein Skarheim, forlagssjef i Universitetsforlaget og leder for Høyskoleutvalget i Forleggerforeningen i et intervju i Kopinornytt.

Les hele artikkelen i Kopinornytt nr. 1 2013